Pangkal Kesalahan

HomeNasehatTazkiyatun Nufus

Pangkal Kesalahan

PANGKAL KESALAHAN Oleh : Ustadz Beni Sarbeni, Lc Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Pangkal kesalahan ada tiga: 1. Takabbur ialah yang menja

Sebab Ditimpa Musibah
Tauhid Adalah Kekuatan
Bersegeralah Penuhi Seruan-Nya

PANGKAL KESALAHAN

Oleh : Ustadz Beni Sarbeni, Lc

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata,

“Pangkal kesalahan ada tiga:

1. Takabbur ialah yang menjadi sebab sehingga Iblis seperti itu.

2. Rakus ialah yang menjadi sebab Adam keluar dari surga.

3. Hasad ialah yang menyeret salah satu dari putra Nabi Adam sehingga ia berbuat dzhalim kepada saudaranya.

Barang siapa menjaga dari tiga perkara di atas, maka ia telah menjaga diri dari segala keburukan.

  • Kekufuran disebabkan ke-takabur-an.

  • Kemaksiatan disebabkan kerakusan.

  • Kezhaliman disebabkan kedengkian.

[Sumber: Al-Fawaid hal: 105]